Dobrze pompy

Pompy do studni wykorzystują siłę odśrodkową do wydobywania wody z podziemnego zbiornika. Ręczne pompy dzbankowe tłoczą wodę z płytkich studni i nadają się do stosowania w miejscach, w których nie ma możliwości prowadzenia rur wodociągowych.

Pompy do studni wykorzystują siłę odśrodkową do wydobywania wody z podziemnego zbiornika. Ręczne pompy dzbankowe tłoczą wodę z płytkich studni i nadają się do stosowania w miejscach, w których nie ma możliwości prowadzenia rur wodociągowych.