Obsługa klienta

Wysyłka i Dostawa

Telefon do nas pod numer +48 22 1531210 w celu wyceny wysyłki do dowolnego innego miejsca. Raptor Supplies Limited jest właścicielem, utrzymuje i obsługuje tę stronę internetową. Korzystając z niej lub pobierając z niej informacje, wyrażasz zgodę na przestrzeganie warunków prawnych określonych poniżej.

Zastrzeżenie

Informacje zawarte na naszej stronie internetowej lub dostępne za jej pośrednictwem są dostarczane bez żadnej wyraźnej lub dorozumianej gwarancji co do ich przydatności, przydatności do określonego celu, dokładności, kompletności lub wiarygodności. Poleganie na takich informacjach odbywa się na własne ryzyko. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wyrządzone Twojemu sprzętowi komputerowemu w wyniku jego użytkowania, w tym szkody spowodowane przez wirusy w wyniku Twojego dostępu do strony lub jakichkolwiek informacji, które z niej pobierzesz.

Strony osób trzecich

Dla Twojej wygody możemy udostępniać linki do stron internetowych obsługiwanych przez strony trzecie. Łącze nie oznacza naszej przynależności ani związku z taką witryną, co do której nie udzielamy żadnych gwarancji ani oświadczeń. Jeśli odwiedzasz lub korzystasz z witryny, do której prowadzi link, robisz to na własne ryzyko.

Ograniczenie szkód

W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, specjalne, wynikowe, karne lub inne szkody jakiegokolwiek rodzaju wynikające z jakiejkolwiek przyczyny, w tym utraty możliwości użytkowania, utraty zysków lub utraty danych, niezależnie od tego, czy wynikają one z umowy, zaniedbania, ścisłej odpowiedzialności lub w inny sposób, wynikające z lub w jakikolwiek sposób związane z wykorzystaniem informacji zawartych na tej stronie internetowej lub dostępnych za jej pośrednictwem

Licencja ograniczona

Akceptując określone tutaj Warunki prawne, zgadzasz się nie umieszczać głębokich linków ani linków ramkowych do naszej witryny w jakimkolwiek celu bez naszej wyraźnej pisemnej zgody. Udzielamy pozwolenia na używanie, pobieranie i kopiowanie informacji z naszej strony internetowej pod warunkiem, że (a) zachowane zostaną wszystkie informacje o prawach autorskich i prawach własności, (b) informacje nie będą publicznie wyświetlane, rozpowszechniane publicznie ani modyfikowane w żaden sposób oraz nie będzie używana żadna grafika niezależnie od towarzyszącego im tekstu oraz (c) wykorzystujesz te informacje dla siebie, a nie w celach komercyjnych.

Informacje dostarczone przez Ciebie

Zalecamy, aby nie przesyłać nam żadnych poufnych informacji za pośrednictwem naszej strony internetowej, innych niż te, które są wymagane do przetworzenia zamówienia złożonego za pośrednictwem strony. Zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności - patrz link na dole Strony Głównej. Zalecamy, aby nie przesyłać nam żadnych zastrzeżonych informacji za pośrednictwem naszej strony internetowej. Wszelkie takie informacje, które nam przesyłasz, nie mogą być traktowane jako poufne lub zastrzeżone. Wysyłając go, udzielasz nam nieograniczonej, nieodwołalnej, ogólnoświatowej, nieodpłatnej licencji na jego używanie, powielanie i rozpowszechnianie.

Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków prawnych w dowolnym momencie bez powiadomienia. Wszelkie takie zmiany wejdą w życie, gdy tylko zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej, a późniejsze korzystanie z witryny oznacza ich akceptację. Zalecamy od czasu do czasu przeglądać niniejsze Warunki prawne, aby upewnić się, że zapoznałeś się z nimi w ich aktualnej formie.

Użytkownicy międzynarodowi

Nie składamy żadnych oświadczeń, że informacje zawarte na naszej stronie internetowej lub dostępne za jej pośrednictwem są odpowiednie lub zgodne z prawem do przeglądania lub wykorzystywania w jakimkolwiek konkretnym kraju lub terytorium, i zabraniamy dostępu do wszelkich informacji, które mogą być tam zabronione lub nielegalne.

Prawo i jurysdykcja

Nasza strona internetowa i informacje w niej zawarte lub dostępne za jej pośrednictwem podlegają wyłącznej jurysdykcji prawa angielskiego. Korzystając z witryny, zgadzasz się, że wszelkie spory wynikające z korzystania z niej będą kierowane wyłącznie do sądów angielskich i że nie będziesz dochodzić jurysdykcji w żadnym innym sądzie lub trybunale na całym świecie.

Telefon:+48 22 1531210

E-mail: sales@raptorsupplies.com

Registered Office:

Numer firmy: 09124832

Skontaktuj sie z nami

Skontaktuj się od razu ze swoim menadżerem konta, aby uzyskać osobistą poradę.
We're available Monday through Friday, from 07:30 until 17:00.