OBSŁUGA KLIENTA

Wysyłka i Dostawa

Telefon pod numer +48 22 1531210, aby otrzymać wycenę wysyłki do dowolnego innego miejsca.Raptor Supplies Limited jest właścicielem, utrzymuje i obsługuje tę witrynę internetową. Korzystając z niej lub pobierając z niej informacje, zgadzasz się na przestrzeganie warunków prawnych określonych poniżej.

Zastrzeżenie

Informacje zawarte w naszej witrynie internetowej lub dostępne za jej pośrednictwem są dostarczane bez żadnych wyraźnych lub dorozumianych gwarancji co do ich przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, dokładności, kompletności lub niezawodności. Polegasz na takich informacjach na własne ryzyko. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wyrządzone sprzętowi komputerowemu użytkownika w wyniku jego użytkowania, w tym szkody spowodowane przez wirusy w wyniku dostępu do witryny lub jakichkolwiek informacji, które z niej pobierasz.

Witryny osób trzecich

Dla wygody możemy udostępniać łącza do witryn internetowych obsługiwanych przez strony trzecie. Łącze nie oznacza naszego powiązania ani powiązania z jakąkolwiek taką witryną, co do której nie udzielamy żadnych gwarancji ani oświadczeń. Jeśli odwiedzasz lub korzystasz z połączonej witryny, robisz to na własne ryzyko.

Przedawnienie odszkodowania

W żadnym wypadku nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, szczególne, wynikowe, karne lub inne jakiegokolwiek rodzaju wynikające z jakiejkolwiek przyczyny, w tym utratę użytkowania, utratę zysków lub utratę danych, czy to na podstawie umowy, zaniedbania, surowego odpowiedzialność lub w inny sposób, wynikająca lub w jakikolwiek sposób związana z wykorzystaniem informacji zawartych na tej stronie lub z niej dostępnych

Ograniczona licencja

Akceptując Warunki prawne określone tutaj, zgadzasz się nie umieszczać głębokich linków ani linków w ramkach do naszej witryny w żadnym celu bez naszej wyraźnej pisemnej zgody. Udzielamy Ci pozwolenia na używanie, pobieranie i kopiowanie informacji z naszej strony internetowej pod warunkiem, że (a) wszystkie informacje o prawach autorskich i prawach własności są zachowane, (b) informacje nie są publicznie wyświetlane, rozpowszechniane ani modyfikowane w jakikolwiek sposób i nie są wykorzystywane żadne grafiki oddzielnie od towarzyszącego im tekstu oraz (c) wykorzystujesz informacje dla siebie, a nie w celach komercyjnych.

Informacje dostarczone przez Ciebie

Zalecamy, abyś nie przesyłał nam żadnych poufnych informacji za pośrednictwem naszej strony internetowej, poza tymi, które są wymagane do realizacji zamówienia złożonego za pośrednictwem tej strony. Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności - zobacz link na dole strony głównej. Zalecamy, aby nie przesyłać nam żadnych zastrzeżonych informacji za pośrednictwem naszej strony internetowej. Wszelkie takie informacje, które nam przesyłasz, nie mogą być traktowane jako poufne lub zastrzeżone. Wysyłając go, udzielasz nam nieograniczonej, nieodwołalnej, ogólnoświatowej, wolnej od tantiem licencji na jego używanie, reprodukcję i rozpowszechnianie.

Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków prawnych w dowolnym momencie bez powiadomienia. Wszelkie takie zmiany wejdą w życie, gdy tylko zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej, a korzystanie z niej po tym czasie je akceptuje. Zalecamy okresowe przeglądanie niniejszych Warunków prawnych, aby upewnić się, że zapoznałeś się z nimi w ich aktualnej formie.

Użytkownicy międzynarodowi

Nie składamy żadnych oświadczeń, że informacje zawarte na naszej stronie internetowej lub dostępne z niej są odpowiednie lub zgodne z prawem do przeglądania lub wykorzystywania w jakimkolwiek konkretnym kraju lub terytorium, a także zabraniamy dostępu do jakichkolwiek informacji, które mogą być tam zabronione lub nielegalne.

Prawo i jurysdykcja

Nasza strona internetowa i informacje w niej zawarte lub dostępne w niej są dostarczane pod wyłączną jurysdykcją prawa angielskiego. Korzystając z tej witryny, zgadzasz się, że wszelkie spory wynikające z jej użytkowania będą kierowane wyłącznie do sądów angielskich i że nie będziesz dochodzić jurysdykcji w żadnym innym sądzie lub trybunałach na całym świecie.


Raptor Supplies Ograniczony

Telefon: + 48 22 1531210

e-mail: info@raptorsupplies.pl

Zarejestrowane biuro:

Raptor Supplies Ograniczony,
ul. Hessel 6,
Londyn, W13 9ES

Numer firmy: 09124832