Obsługa klienta

Wysyłka i Dostawa

Telefon pod numer +48 22 1531210, aby otrzymać wycenę wysyłki do dowolnego innego miejsca. Raptor Supplies Limited jest właścicielem, utrzymuje i obsługuje tę stronę internetową. Korzystając z niego lub pobierając z niego informacje, wyrażasz zgodę na związanie się Legal Warunki określone poniżej.

Odpowiedzialność

Informacje zawarte w naszej witrynie internetowej lub dostępne za jej pośrednictwem są dostarczane bez żadnych wyraźnych lub dorozumianych gwarancji co do ich przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, dokładności, kompletności lub niezawodności. Polegasz na takich informacjach na własne ryzyko. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wyrządzone sprzętowi komputerowemu użytkownika w wyniku jego użytkowania, w tym szkody spowodowane przez wirusy w wyniku dostępu do witryny lub jakichkolwiek informacji, które z niej pobierasz.

Witryny osób trzecich

Dla wygody możemy udostępniać łącza do witryn internetowych obsługiwanych przez strony trzecie. Łącze nie oznacza naszego powiązania ani powiązania z jakąkolwiek taką witryną, co do której nie udzielamy żadnych gwarancji ani oświadczeń. Jeśli odwiedzasz lub korzystasz z połączonej witryny, robisz to na własne ryzyko.

Przedawnienie odszkodowania

W żadnym wypadku nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, szczególne, wynikowe, karne lub inne jakiegokolwiek rodzaju wynikające z jakiejkolwiek przyczyny, w tym utratę użytkowania, utratę zysków lub utratę danych, czy to na podstawie umowy, zaniedbania, surowego odpowiedzialność lub w inny sposób, wynikająca lub w jakikolwiek sposób związana z wykorzystaniem informacji zawartych na tej stronie lub z niej dostępnych

Ograniczona licencja

przez accepting Legal Warunki określone tutaj zgadzasz się nie używać deeplinków ani frame-link do naszej strony internetowej w dowolnym celu bez naszej wyraźnej pisemnej zgody. Udzielamy zgody na używanie, pobieranie i kopiowanie informacji z naszej strony internetowej pod warunkiem, że (a) wszystkie informacje o prawach autorskich i własnościach zostaną zachowane, (b) informacje nie są publicznie wyświetlane, rozpowszechniane publicznie ani w żaden sposób modyfikowane i nie są używane żadne grafiki niezależnie od towarzyszącego im tekstu oraz (c) wykorzystujesz informacje dla siebie, a nie do celów komercyjnych.

Informacje dostarczone przez Ciebie

Zalecamy, aby nie przesyłać nam żadnych poufnych informacji za pośrednictwem naszej strony internetowej, poza tymi, które są wymagane do przetworzeniachase zamówienie złożone za pośrednictwem serwisu. Zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności - zobacz link na dole strony głównej. Zalecamy, aby nie przesyłać nam żadnych zastrzeżonych informacji za pośrednictwem naszej strony internetowej. Wszelkie takie informacje, które nam przesyłasz, nie mogą być traktowane jako poufne ani zastrzeżone. Wysyłając go, udzielasz nam nieograniczonej, nieodwołalnej, ogólnoświatowej, nieodpłatnej licencji na jej używanie, powielanie i rozpowszechnianie.

Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tych Legal Warunki w dowolnym momencie bez powiadomienia. Wszelkie takie zmiany wejdą w życie natychmiast po ich opublikowaniu na naszej stronie internetowej, a korzystając z niej pocept im. Zalecamy przejrzenie tych Legal Od czasu do czasu warunki, aby upewnić się, że zapoznałeś się z nimi w ich aktualnej formie.

Użytkownicy międzynarodowi

Nie składamy żadnych oświadczeń, że informacje zawarte lub dostępne z naszej strony internetowej są odpowiednie lub legal do przeglądania lub używania w dowolnym kraju lub terytorium, a my zabraniamy dostępu do wszelkich informacji, które mogą być zabronione lub źleegaja tam.

Prawo i jurysdykcja

Nasza strona internetowa i informacje w niej zawarte lub dostępne w niej są dostarczane pod wyłączną jurysdykcją prawa angielskiego. Korzystając z tej witryny, zgadzasz się, że wszelkie spory wynikające z jej użytkowania będą kierowane wyłącznie do sądów angielskich i że nie będziesz dochodzić jurysdykcji w żadnym innym sądzie lub trybunałach na całym świecie.

numer telefonu: +31 20 2170638

e-mail: info@raptorsupplies.pl

Zarejestrowane biuro: Raptor Supplies Limited, 6 Hessel Rd, Londyn, W13 9ES

Numer firmy: 81252625

Kontakt

Skontaktuj się natychmiast ze swoim menedżerem konta, aby uzyskać osobistą poradę.
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku, od 07:30 do 17:00.