Polityka prywatnosci

Raptor Supplies Limited jest właścicielem i operatorem tej strony internetowej. Raptor Supplies oraz jej oddziały operacyjne i spółki zależne (łącznie „Raptor Supplies”) utrzymują i obsługują tę oraz inne strony internetowe (łącznie „Strony Raptor Supplies”) i są wrażliwe na kwestie prywatności w Internecie. W związku z tym Raptor Supplies uważa, że powinieneś znać nasze praktyki dotyczące informacji online, rodzaje informacji, które możemy gromadzić oraz sposób, w jaki zamierzamy wykorzystywać te informacje. CVE zostało wykryte”

W przypadku każdego odwiedzającego witrynę Raptor Supplies automatycznie zbieramy nazwę domeny odwiedzającego i/lub jego adres IP.

Jeśli komunikujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, zbieramy Twój adres e-mail; w przeciwnym razie informacje umożliwiające identyfikację użytkownika są gromadzone w Witrynach Raptor Supplies tylko wtedy, gdy dobrowolnie zdecydujesz się je podać. Takie dane osobowe mogą obejmować imię i nazwisko oraz/lub imię i nazwisko pracodawcy, adres, numer telefonu i adres e-mail. Jeśli poprosimy o podanie danych osobowych, postaramy się poinformować Cię, w jaki sposób wykorzystamy te informacje w momencie, gdy je od Ciebie zbierzemy, ale zanim nam je przekażesz.

Zebrane informacje mogą być skumulowane w celu analizy, do jakich stron wchodzą odwiedzający, liczby odwiedzin, średniego czasu spędzonego w witrynie itp.Złączone informacje są wykorzystywane do ulepszania projektu i zawartości witryn Raptor Supplies. Zwykle gromadzone przez nas dane osobowe służą do odpowiedzi na zapytanie odwiedzającego, ale w niektórych przypadkach mogą być wykorzystywane do badania rynku lub do dostarczania informacji o naszych własnych lub powiązanych towarach lub usługach, które naszym zdaniem wspierają Twoje potrzeby biznesowe.

Możemy udostępniać te informacje naszym dystrybutorom, przedstawicielom handlowym lub innym partnerom biznesowym, aby mogli odpowiedzieć na zapytanie odwiedzającego lub dostarczyć informacji o naszych własnych lub powiązanych towarach lub usługach, które naszym zdaniem wspierają Twoje potrzeby biznesowe. Alternatywnie, Strony Dostaw Raptor mogą udostępniać łącza do stron internetowych naszych dystrybutorów, przedstawicieli handlowych lub innych podmiotów stowarzyszonych i chociaż uważamy, że mają oni wysokie standardy i szanują prywatność, nie ponosimy odpowiedzialności za stosowane przez nich treści ani praktyki w zakresie prywatności.

Raptor Supplies nie przechowuje informacji o kartach kredytowych ani nie sprzedajemy stronom trzecim żadnych danych osobowych pochodzących z wizyty lub korzystania z Witryny Raptor Supplies, chyba że w ramach sprzedaży spółki zależnej lub wszystkich lub zasadniczo wszystkich aktywów Raptor Supplies oddział operacyjny, którego podmiot zależny lub oddział gromadził lub wykorzystuje takie informacje w zwykłym toku działalności.

Powinieneś mieć świadomość, że:

  • Jeśli zostaniemy poproszeni o ujawnienie danych osobowych przez prawo, sąd lub na żądanie organu rządowego lub organów ścigania, możemy to zrobić.
  • Możemy przekazywać Twoje dane osobowe lub szczegóły dotyczące korzystania z witryny innym firmom należącym do grupy spółek Raptor Supplies.
  • Możemy udostępniać informacje, jeśli jest to konieczne, aby zapobiec oszustwom lub innym nielegalnym działaniom, takim jak umyślne ataki na systemy informatyczne firmy Raptor Supplies, oraz jeśli jest to konieczne do ustalenia lub utrzymania roszczenia prawnego lub obrony.
  • W odniesieniu do bezpieczeństwa: Używamy standardowych technologii szyfrowania podczas przesyłania i odbierania danych konsumentów wymienianych z naszą witryną. Posiadamy odpowiednie środki bezpieczeństwa w naszych obiektach fizycznych, aby chronić przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub zmianą informacji, które zebraliśmy od Ciebie na naszej stronie. Nie możemy jednak zagwarantować bezpieczeństwa takich informacji.

Skontaktuj sie z nami

Skontaktuj się od razu ze swoim menadżerem konta, aby uzyskać osobistą poradę.
We're available Monday through Friday, from 07:30 until 17:00.