Polityka prywatności

Raptor Supplies Limited jest właścicielem i operatorem tej witryny. Raptor Supplies oraz jej oddziały operacyjne i spółki zależne (łącznie „Raptor Supplies„) utrzymywać i obsługiwać tę i inne witryny internetowe (łącznie„Raptor Supplies Witryny ”) i są wrażliwe na kwestie prywatności w Internecie. Raptor Suppliesuważa, że ​​powinieneś znać nasze praktyki w zakresie informacji online, rodzaje informacji, które możemy gromadzić oraz sposób, w jaki zamierzamy z nich korzystać. CVE to discozorientowany”

Strona Raptor Supplies zbiera automatycznie dla każdego odwiedzającego nazwę domeny i/oraz ich adres IP.

Jeśli skontaktujesz się z nami, zapiszemy Twój adres email, w przeciwnym razie dane osobowe są gromadzone na stronie, jeśli zdecydujesz się je podać dobrowolnie. Takie dane osobowe mogą zawierać nazwę pracodawcy, adres, numer telefonu adres email. Jeśli zapytamy o dane osobowe, postaramy się poinformować Cię, w jaki sposób wykorzystamy te informacje, gdy je zbierzemy od Ciebie, ale zanim je nam udostępnisz.

Zebrane informacje mogą być zachowane w celu analizy, które strony przegląda odwiedzający, liczbę wizyt, średni czas spędzony w witrynie itp. Zebrane informacje są używane w celu udoskonalenia projektu i treści strony Raptor Supplies. Zazwyczaj zbierane przez nas dane osobowe służą do udzielenia odpowiedzi na zapytanie odwiedzającego, ale w niektórych przypadkach mogą być wykorzystywane do badania rynku lub do dostarczania informacji o naszych własnych lub powiązanych towarach lub usługach, które naszym zdaniem wspierają Twoje potrzeby biznesowe.

Możemy udostępniać te informacje naszym dystrybutorom, przedstawicielom handlowym lub innym podmiotom związanym z biznesem, aby mogli odpowiedzieć na zapytanie odwiedzającego stronę lub przekazać o naszych własnych lub powiązanych towarach bądź usługach, które uważamy wspierają Twoje biznesowe potrzeby. Alternatywnie, strony Raptor Supplies mogą zawierać linki do stron internetowych naszych dystrybutorów, przedstawicieli handlowych lub innych podmiotów stowarzyszonych, ponadto wierzymy, że przestrzegają wysokich standardów i szanują prywatność, nie ponosimy natomiast odpowiedzialności za treści oraz stosowane przez nich praktyki ochrony prywatności.

Raptor Supplies nie przechowuje informacji o kartach kredytowych i nie sprzedaje stronom trzecim żadnych danych osobowych pochodzących z wizyt na naszej stronie lub używanych przez stronę Raptor Supplies, z wyjątkiem części sprzedaży spółki zależnej lub wszystkich aktywów gromadzonych przez ten oddział, który zbiera i wykorzystuje takie informacje w zwykłym toku biznesowym.

Powinieneś mieć świadomość, że:

  • Jeśli zostaniemy poproszeni o ujawnienie danych osobowych przez sąd lub na żądanie rządu bądź organu ścigania, możemy to zrobić.
  • Możemy przekazywać Twoje dane osobowe lub informacje o korzystaniu z witryny innym firmom w ramach grupy firm Raptor Supplies.
  • Możemy udostępniać informacje w razie potrzeby, aby zapobiec uszustwom lub innym nielegalnym działaniom, takim jak celowe ataki przeciwko systemowi IT Raptor Supplies a gdy jest to konieczne do ustanowienia roszczenia prawnego lub obrony.
  • Jeśli chodzi o bezpieczeństwo: Używamy standardowego szyfrowania w branży podczas przesyłania i odbierania wymiany danych konsumentów z naszą witryną. Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w naszych obiektach fizycznych, aby chronić przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub zmianą informacji, które zebraliśmy od Ciebie na naszej stronie. Jednakże nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa takich informacji.

Kontakt

Skontaktuj się natychmiast ze swoim menedżerem konta, aby uzyskać osobistą poradę.
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku, od 07:30 do 17:00.