Testowanie gleby

Do łatwego badania gleby, Raptor Supplies oferuje wygodne w użyciu narzędzia, które zapewniają wiarygodne wyniki. Istnieją kieszonkowe penetrometry glebowe do wizualnej klasyfikacji gleb z szybkim odczytem pod kątem zgodności z OSHA wskazującym jednorodność, ścinanie str. ...   Zobacz więcej>

Do łatwego badania gleby, Raptor Supplies oferuje wygodne w użyciu narzędzia, które zapewniają wiarygodne wyniki. Istnieją kieszonkowe penetrometry glebowe do wizualnej klasyfikacji gleb z funkcją szybkiego odczytu pod kątem zgodności z OSHA, wskazującą jednorodność, wytrzymałość na ścinanie lub nieograniczoną wytrzymałość gruntu na ścinanie. Dostępne są również stożki penetracyjne do badania smaru. Raptor Supplies posiada również szereg zestawów do testowania pH gleby z wykresem koloru gleby odczytującym od 4-8 poziomów pH i podwójnym wskaźnikiem na płytce punktowej do nasycenia próbki oleju.