Jakość nawierzchni

Do dobrych testów jakości nawierzchni, Raptor Supplies posiada szereg instrumentów umożliwiających szybkie, wiarygodne i dokładne pomiary gęstości i temperatury nawierzchni. Detektory wysokich i niskich nawierzchni wykrywają, rejestrują i barwią niskie obszary ...   Zobacz więcej>

Do dobrych testów jakości nawierzchni, Raptor Supplies posiada szereg instrumentów umożliwiających szybkie, wiarygodne i dokładne pomiary gęstości i temperatury nawierzchni. Detektory wysokich i niskich nawierzchni wykrywają, rejestrują i barwią niskie obszary wymagające wypełnienia i wysokie obszary wymagające gruntowania. Skala powiększa widok do 16 razy w skali pionowej i powiększa odczyty do 0.635 cm wysokości lub nisko.